Velikost souborů / adresářů

Velikost všech souborů a adresářů v pracovním adresáři
du

Velikost všech souborů a adresářů v adresáři
du /var

Celková velikost všech položek v adresáři
du -sh

Vypíše velikosti daných adresářů a nakonec i součet
sudo du -chs /var/ /tmp

Velikost aktuálních podadresářů
du –max-depth=1 -Lh

Další parametry příkazu du
-a Kromě průběžných informací o velikosti adresářů se budou vypisovat i informace o velikosti  všech jednotlivých souborů.
-H Následuje explicitně zadané symlinky zadané jako argument.
-k Vypíše velikosti jako násobky 1024 bytů (místo výchozích 512 B).
-L Následuje všechny symbolické odkazy.
-s Zakáže detailní výpis s velikostmi jednotlivých podadresářů. Vypíše pouze celkové velikosti.
-x Aktivuje procházení adresářové struktury pouze v rámci souborového systému daných adresářů.

Poznámka: příkaz du nenásleduje symlinky a počítá pouze velikost odkazu. Toto lze změnit příslušným přepínačem