Ostatní

Historie terminálu
history
history -d number # smaže konkrétní záznam z historie
!number # spustí konkrétní příkaz z historie
!-3 # spustí třetí naposled zadaný příkaz
history -c # smaže kompletně historii