Příkaz netstat

Seznam všech spojení
netstat -a

Seznam všech tcp spojení
netstat -at

seznam všech udp spojení
netstat -au

Pouze naslouchající
netstat -tnl
netstat -tnl # s názvy procesů
netstat -ltpe # včetně uživatele

Aktivní spojení
netstat -atnp | grep ESTA

Souvislý výpis aktivních spojení
watch -d -n0 „netstat -atnp | grep ESTA“