Příkaz ip

Nastavení / odstranění ip adresy rozhranní
ip addr add 192.168.1.2/24 dev eth1
ip addr del 192.168.1.2/24 dev eth1

Zapnutí / vypnutí síťového rozhranní
ip link set eth1 up
ip link set eth1 down

Zobrazení routovací tabulky
ip route show

Přidání / odstranění routovacího záznamu
ip route add 10.10.20.0/24 via 192.168.50.100 dev eth0
ip route del 10.10.20.0/24

Nastavení výchozí routy, brány
ip route add default via 192.168.50.100 # nastavení výchozí brány

Pro přidání trvalé statické routy
Na konec souboru /etc/network/interfaces přidej následující řádek
up ip route add 10.10.20.0/24 via 192.168.50.100 dev eth0