Ostatní práce se soubory a adresáři

Čitelnější zobrazení souboru s příliš dlouhými řádky
fmt -s soubor.txt

Porovnání dvou adresářů
diff /tmp/r/ /tmp/s/

Vytvoření adresářové struktury
mkdir -p /temp/{adresar1,adresar2,adresar3}

Smazání velkého souboru
: > /cesta/k/souboru.dat
rm /cesta/k/souboru.dat

Uzamčení / odemčení adresáře pro přístup
chmod 0000 /adresar
chmod 0755 /adresar

Cacheování veškerého výstupu z konzole do souboru
script vystup.txt

# příkaz 1
# příkaz 2
# příkaz n

# ukončení cacheování
exit
cat vystup.txt