Informace o zařízeních

HW Informace
sudo lshw -short
lscpu # nebo cat /proc/cpuinfo
lspci # nebo lspci -vt
lsusb # nebo lsusb -vt
sudo lshw # nebo sudo dmidecode | more

Grafická karta
nvidia-smi
nvidia-settings

Statistiky CPU a operační paměti
sudo mpstat
sudo mpstat 1
sudo mpstat -A
free -h

Bloková zařízení
blkid
lsblk

Historie vypnutí
last reboot
last shutdown